Privacyverklaring

Ik neem de privacy van mijn klanten, relaties en websitebezoekers heel serieus. Uw persoonlijke gegevens zal ik dan ook nooit aan derden doorgeven zonder uw expliciete toestemming. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Mijn gegevens

Praktijk Kim Boelens
Kim van Gaal
www.KimBoelens.nl
info@KimBoelens.nl
Dauphinélaan 17
5627CN Eindhoven
+31(0)6 39 79 29 37
KvK 75488892

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bij het gebruik van mijn diensten, producten en website verstrekt u allerlei gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder zie je gegevens die verwerkt kunnen worden.

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • Zorgverzekeringsnummer

 • Contact gegevens huisarts

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via het ingeleverde intakeformulier, e-mail of per telefoon en in het consult.

Bij minderjarigen <16 jaar:

 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders en/of verzorgers

 • Schriftelijke toestemming van ouders en/of verzorgers.

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens

 • Om een patiënten dossier aan te maken.

 • Afhandelen van een betaling.

 • Contact te zoeken als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

 • Intercollegiaal overleg (geanonimiseerd)

 • Lesgeven (geanonimiseerd)

Met welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

 • Toestemming patiënt

 • Nakomen behandelovereenkomst

 • Dossierplicht WGBO

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, bijv. t.b.v. zorgverzekering

Als therapeut ben ik gehouden aan

 • Beroepsprofiel NVA acupuncturist

 • Privacy Reglement NVA

 • Overige reglementen NVA

 • Geldende wet- en regelgeving

Beperking hoeveelheid verzamelde gegevens

 • Ik noteer en bewaren niet meer gegevens dan ik voor het omschreven doel nodig heb.

 • Ik verwijder gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn.

 • Ontwerp en standaardinstellingen (privacy by design & privacy by default) van onze website zijn gericht op bescherming van privacy van de bezoeker en beperking van de hoeveelheid gegevens.

Bewaartermijn dossier

 • 15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging (WGBO)

 • Adequate vernietiging na bewaartijd (versnipperen)

 • Digitale informatie verwijderen

 • E- mails verwijderen

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik geef gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkers.

Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de behandeling worden verwerkt door een derde partij. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, of software voor dossier vorming. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om uw privacy optimaal te beschermen.

Cookies of vergelijkbare technieken

De website van praktijk Kim Boelens gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk Kim Boelens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt mij ten allen tijden vragen om de persoonsgegevens die ik van u heb aan u te geven.

Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens stuurt u naar Info@KimBoelens.nl.

Hoe ik persoonsgegevens beveiligd heb

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Info@KimBoelens.nl

Je persoonsgegevens zijn op de volgende manieren beveiligd:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL): de gegevens die u verstrekt via mijn website worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan het voorvoegsel ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 • De persoonsgegevens die door mij worden beheerd of verwerkt, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met sterke wachtwoorden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06 jan 2020 en kan op ieder moment gewijzigd worden.